Voorschriften en attesten

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen. Uw arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Deontologie

Zonder raadpleging worden er geen voorschriften afgeleverd. Tijdens de raadpleging levert uw arts voldoende voorschriften af. Zijn deze op, dan betekent dit dat uw arts u graag terug op controle wilt zien.

Aakstraat 2a

2040 Zandvliet

03 5 007 007