Telefonisch contact

In principe vragen wij u om met uw medische vragen zoveel mogelijk op consultatie te komen. Uiteraard kan u telefonisch terecht bij uw arts voor een kort en dringend advies. Door de vele binnenkomende gesprekken, kan het een tijdje duren vooraleer u aan de lijn komt. Daarom is het in ieders belang om het telefoneren zoveel mogelijk te beperken:

  • Voor het opvragen van laboresultaten of voor andere inlichtingen belt u best met de arts die dit onderzoek verricht heeft. Elke arts is dagelijks te bereiken tijdens de uren dat zij afspraken doet
  • Telefonisch kan geen diagnose gesteld worden, u dient onderzocht te worden om tot een correcte diagnose te komen
  • Indien u enkel informatie moet doorgeven, kan dit ook aan het secretariaat gemeld worden tijdens hun openingsuren.
  • Attesten en formulieren kunnen enkel op raadpleging geschreven worden na het onderzoeken van die persoon.
  • Voorschriften worden enkel afgeleverd op raadpleging. Uw arts voorziet voldoende voorschriften tot aan de volgende controle. Het is daarom handig om steeds voor uw consultatie uw voorraad na te kijken. We begrijpen dat u soms onverwachts een voorschrift nodig heeft. 

Email

Stel geen medische vragen via email. Om wille van de privacywetgeving mogen wij via email géén medische informatie doorgeven. Onze mailbox wordt op onregelmatige tijdstippen nagekeken door onze secretaresses en is dus zeker niet geschikt voor dringende vragen.

Aakstraat 2

2040 Zandvliet

03 5 007 007