COVID-drukte

Beste patiënten Omwille van de toenemende drukte kunnen de wachttijden (telefonisch/via mail) oplopen. Als u een arts wenst te spreken, zal hij/zij u zo snel mogelijk, liefst diezelfde dag, proberen terug te contacteren. Gelieve uw telefoon steeds in de buurt te...

Self Assessment Testing (SAT)

https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat Door deze vragenlijst in te vullen kan u inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Heeft u of de persoon voor wie u de vragenlijst invult milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, dan kan u na...